AHMET ÖZER 9. KOMİTE TOPTAN GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TOPLANTISI KONUŞMASI

Sektörümüzün çok değerli temsilcileri.

İstanbul Avrupa yakası tacirleri hoş geldiniz.

Bu günkü bir araya gelmişliğimizin hayırlara vesile olmasını Rabbimden dilerim.

ahmet-ozer-toplantiBizler İstanbul Ticaret odası toptan gıda temizlik ürünleri komitesi üyeleri, bugün sizlerle bir araya gelip sorunlarımızı konuşup birbirimizi daha yakından tanımak istedik.

Ticaret odasında sektörün temsilcileri olarak, ticaret odası iç tüzüğünün bizlere tanıdığı imkânlar doğrultusunda sektörümüzün sorunlarını çözmeye çalışıyoruz.

Çözecek imkânı bulamaz isek bile gerek siyasi gerekse mahalli sorumlulara sorunlarımızı ileterek sektörümüzün sorunlarına dikkat çekip siyasilerin ve erk sahiplerinin sektör sorunları ile ilgilenmesini sağlamaya gayret sarf ediyoruz.

Ticaret odası tacirlerin seçimi ile oluşan ve Belirli organlardan oluşmuş yarı kamusal bir yapıdır.

Odamız TOBB a dolayısı ile de gümrük ve ticaret bakanlığına bağlı bir kurumdur.

Bizler komite olarak ayda bir toplanıp bizlere sektörümüzle ilgili soru soran birçok merciinin sorularına aramızda tartışarak yanıt veriyoruz.

Yine bizler komitemizdeki meclis üyeleri ayni şekilde ayda bir yapılmakta olan meclis Toplantılarında sektörümüzün sorunlarını dile getiriyor ve çözümlerine çareler arıyoruz.

Değerli meslektaşlarım 23 yıldır toptan işi  içerisindeyim..

90 li yıllarda sektörümüz çok farklı idi…

O günden bu güne perakende sektöründe tahminlerimizin üzerinde değişimler oldu.

Bu değişimler çok doğal olarak sektörümüzü de derinden etkiledi.

Değişen perakende sektörü karşısında, Biz toptancılar süreç içerisinde toptan sattığımız yerlerden toptan alıcılar durumuna düştük…

o zamanların toptan sektöründeki  söz sahibi toptan siteleri ve semt toptancıları toptancılık konusundaki iş yapabilirliklerini  fazlası ile kaybetmeselerde toptancılık mesleği çok değişime uğradı..

Biz toptancılar birazda da kendi uyguladıklarımız alımlarla piyasa rollerinin değişmesine sebep olurken , piyasanın toptancıları sürüklediği dar Alana razı olduk..

Hepimiz aynı sektörden, geleceğimizi kazanan insanlarız.

Hepimiz gelişen olaylardan etkilendik.

90 li yıllarda ve öncesinde sektörü yönlendiren, üretici ile perakendeci arasındaki tüm ilişkiyi yürüten, bizler iken.

Bu gün meslektaşlarımızın tamamı olmasa da büyük bir kısmı ya oyun dışı kalıp işi bıraktılar ya dar alanlara sıkıştırılıp yapılamayan küçük ve maliyetli işlere mecbur bırakıldılar ya da perakendeciler üzerinden ürün temini yapmak zorunda kaldılar.

Peki sebep:

Elbette ki sebep dünya daki küresel sermayenin, insanların kazanımlarını kendi cüzdanlarına aktarabilmelerinin ve ülkeleri sömürebilme kabiliyetinin artık savaşlarla değil, insanların perakende harcamaları dolayısı ile olacağını keşfetmelerindendir.

Bu sebeptendir ki gelişmekte olan ülkelere olabildiğince abanmışlar gerek perakende gerekse toptan sektöründe hızla yol almış ve büyümüşlerdir.

Siyasiler de belirli konuları ki özellikle kayıt dışılığı ,hijyen ve özensizliği bahane ederek bahse konu küresel firmaların önünü açıp, küresel sermayenin ülkemizde büyüyüp semirmelerini sağlamış, ülke tacirini koruyucu önlemler almamışlardır.

Sektör yıllarca kanunsuz süregelmiş hatta çıkan bazı kanunlar küçük ve orta ölçekli esnafı daha da zorlamış iş yapamaz hale getirmiştir.

Bu durum karşısında bir çok perakendeci işyeri kapatmış  buda sektörümüzü aşırı kötü etkilemiştir.

Yıllarca her platformda söylememize gündeme getirmemize rağmen perakende ticaret kanunu yeni çıkmıştır ki….

o da kimin işine yarayacağı çok belli değildir.

Şu anki durumun özeti budur.

bu özet karşısında ise biz meslek sahiplerinin bir ortak akıl oluşturamaması gariptir.

İstanbul da Her sektörün kendisini ifade edebildiği sorunlarını tartışıp konuşabildiği platformları olduğu halde yalnızca toptan gıda sektörünün tam bağımsız bir sivil toplum örgütü yoktur oluşamamıştır.

Yine toptan gıda sektörünü koruyacak belirli kanunlar ya da belirli prensipler de yoktur;

Bu sebeptendir ki.

hızlı tüketim toptancılarını koruyup haklarını savunacak düzenleme ve kanunlar çıkmamış siyaset gerek duymamıştır.

 

Birlikteliği olmayan toptan sektörümüzün hiç bir alanda da söz sahipliği olamamıştır..

Bu gün ülkemizde en büyük toptancılığı perakende adı altında büyük mağazalar yapmaktadır.

Bahse konu büyük mağazalar perakende adı altında ürünleri perakende satıyormuş gibi toptan satmakta ve hem de toptancılara toptan satmaktadırlar…

Buna sebep

Sivil toplum gereklerini yerine getirip birbirimizle kaliteli ticari rekabetten vazgeçerek  değil elbette. Âmâ kaliteli dostluklar kuramadığımızdandır.

Ülkemizde her ticarethane berberlik yapamaz bildiğiniz gibi…

Fakat her ticarethane toptancılık yapabilir.

Bizim sektörümüz ne yazık kı böyledir.

Böyle mi gitmelidir onu tartışmalıyız.

Birlikte olup sektör sorunlarını kanun koyuculara ve mahalli yöneticilere sivil topluma aktarabilmeli ve işimiz için gerekli olan imkânları destekleri bu sektörümüze sağlamalıyız..

Bakınız siyasi güçlerin sektörümüze bakışını birazcık değerlendirelim. Günümüzde boğazın altından istanbulu geçmekle gurur duyuyoruz üçüncü köprüyü hatta yeni bir boğaz yapıyoruz bunlar güzel ülkemizin gelişmişliğini gösterir elbette…

peki toptan satış yerleri….Hangisi günümüze ve Istanbula yakışır …Anadolu yakasında devletin ihtisasında bir toptan satış yeri bile yok …

toptan sebze meyve halleri bile onlarca katlık gökdelenleri bulunan İstanbul için çok yetersiz ve yakışmaz durumda. oysa toptan satış yerleri bir şehrin olmazsa olmazları.

Belediyeler trafik konusunda önlemler alırken yalnızca trafik akışını düşünmekte ticari temayülleri çoğunlukla göz ardı etmektedir.

Gayri menkul fiyatlarının İstanbul içerisindeki aşırı yükselişi toptan sektörünün bireysel yapılabilme özelliğini tamamen ortadan kaldırmış veya kaldırmak üzeredir zira bu kiralarla işin içinden çıkılmaz duruma gelmiştir.

Toptancı perakendeci ilişkisinde depolama lojistik satış tahsilat süreci bir gerekliliktir zorunluluktur…

biz toptancılar üreticinin bu ihtiyaçlarını giderdikten sonra birde piyasa riskini üstlenmekteyiz.

Normal şartlarda perakende toptan ve üretici her zaman birbirinin olmazsa olmazıdır.

 

 

Toptancının oyun dışı kaldığı bir ortamda biliniz ki bazı konularda tekelleşme oluşmuştur.

Rekabet ortamı ortadan kalkacağı içindir ki tekelleşmiş perakende sadece kendi işine gelen ürünleri marka yapıp satacağı için belirli bir süre tüketici ve üretici için avantaj gibi görünen toptancısız ticaret neticede hem küçük ve orta  ölçekli esnafa bu tekellesme vesilesi ile büyük zarar verecektir…

Yine ayni şekilde ülke ticareti açısından da toptancısız ticaret gerek ülke çapında gerekse bölgeler bazında oluşan markaları yok edeceğinden ülke büyük bir markasız kalma surecine girecektir ve bir miktarda girmiştir.

Markasız kalmış bir ticaretin yalnız ve yalnızca başkalarına hizmet etmek demek olduğunu tarihimizde gördük…

iste sevgili meslektaşlarım islerini gelecek nesillere devretme isteği ve hevesi olmayanlar için bile bu yukarıda bahsettiğim konu bile tek başına toptan işinin yapılması gerekliliğinin bahanesidir.

Kendi kazançlarımızı elbette düşünelim…

fakat göz ardı etmemeniz gereken diğer bir konu piyasanın tekelleşip ülkemizin bazı uluslar arası sermayelerin tekelinde oyuncak olmasına müsaade etmemeliyiz…

şu anda bile çoğumuz toptancılık literatürüne aykırı imalatçı yerine ürün satmamız gereken  marketlerden ürün alıp satıyoruz..

bu durum toptancılar için hiç hoş olmasa da bunu yapmak durumunda bırakılmış meslektaşlarımız çoğunlukta. Çözümü ise henüz bilinmemekle birlikte.

Bu konu konuşarak tartışarak çalışarak bir çözüm bulunmalı kanaatindeyim..

Toptan sektörünün bir araya gelip ortak akil oluşturması durumunda eminim ki…

Toptancı toptancılığını Üretici üreticiliğini perakendeci perakendeciliğini yapacaktır.

Şuna emin olunuz ki işimiz toptan işi dünyanın en güzel ve bereketli işlerinden birisidir.

Biz hizmet verdiğimiz perakende sektörüne, üretici firmalara ve sanayicilere mesleğimizin önemini …

işimizi planlı düzenli yapıp ve her üç sektöründe birbirine ihtiyacı olduğunu anlatabilmeliyiz.

Bu gün tekelleşme yolunda ilerleyen perakende sektörünün.

Hem markalaşma kaybı acısından

Hem ülke istihdamı hem de orta ölçekli esnafın yok olması açısından önemini herkese anlatmalı.

Gelecekte çocuklarımızın ticaret erbabı değil, kapitalist düzenin kapısında kapı bekçileri olma olasılığını yok etmeliyiz.

Biz toptan sektöründe hizmet veren firmalar  çalışkan ve disiplinli olup. Firmalarımızı günümüz şartlarına uydurup çalışarak perakende ve toptan sektöründeki tekelleşmeye ortak akıl ile dur deyip küçük ve orta ölçekli esnafın büyüyüp gelişmesini sağlayacak ortamlar oluşmasını sağlamalıyız..

Hepinize davetimize icabet ettiğinizden dolayı tüm komitem adına teşekkür ediyorum.

Toplantı Resimleri İçin Tıklayınız.