6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNU

AmaçMADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması ve perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesidir.
Kapsam MADDE 2- (1) Bu Kanun; perakende işletmelerin açılış, faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ile bu Kanunun uygulanmasında Bakanlık, yetkili idare ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.(2) Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden açılış ve/veya faaliyete geçiş süreci ile faaliyetleri özel kanunlarla düzenlenenler bu Kanun kapsamı dışındadır.
Devamını Oku 6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNU

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı

büyük magazalar kanunu
büyük magazalar kanunu

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin kaliteli ve standartlara uygun olarak serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesidir.

Devamını Oku Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı

Küçük Esnaf Yok Oluyor

KÜÇÜK ESNAF YOK OLUYOR .

Ülkede İşsizlik ve Kriz olmasın Diyorsan Yerel Bakkal ve Esnaftan Alışveriş Yap.
Ülkede İşsizlik ve Kriz olmasın Diyorsan Yerel Bakkal ve Esnaftan Alışveriş Yap.

Günümüzde sömürgeciliğin başka bir kisvesi olan
çok biriktirip hepsi benim olsun düşüncesinin hakim
olduğunu dile getiren Özer, “Küçük esnaf, sanayici ve
perakendeci tu kaka gösterilmiş, büyükler iş yapsın,küçükler çalışan olsun felsefesi cilalanıp parlatılarak halkımıza yutturulmuştur” açıklamasını yaptı.
Özer,‘zamana ayak uydurmak lazım’ söylemleriyle küçük
esnafın komplekse girip tezgahlarını zoraki veya
istemeden kapattığının, pek çoğununda batarak ticaret
hayatına son verdiğinin altını çizdi. Özer, “Tüm
olumsuzluklara karşın perakende sektörüne hizmet
veren toptan sektörü zamana ve gelişmelere ayak
uydurarak ülke istihdamına ve kazanımlarına katkı
sunma çabasına devam etmektedir” dedi. Geçtiğimiz yıl
uluslararası firmaların dünyadaki kriz nedeniyle Devamını Oku Küçük Esnaf Yok Oluyor

Toptancılığın Hizmet Ettiği Sektörler Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

İSTANBUL Ticaret Odası Toptan Gıda
İçecek ve Temizlik Urünleri Meslek
Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi
Ahmet Özer, son yıllarda toptan
gıdanın neredeyse kaybolmak üzere olan
bir sektör durumuna düşürüldüğünü
belirterek, “Ülkemizde perakende sektörü
gibi hitap ettiğimiz bakkal, market ne varsa yok olma
sürecine girmiştir. Dolayısıyla sektörümüz de yok olma
tehlikesi ile karşı karşıyadır” dedi.

Küçük esnaf-tüccar-sanayici neden kurtarılmalı

Yerel –küçük esnaf ve sanayici neden KURTARILMALIDIR.

İnsanoğlu bildiğimiz kâinatta yaratılmış en zeki varlık

Buna rağmen Allah insanı yaratırken sanırım çok ta fazla acıyı yarınlara ve gelecek nesillere taşımasın diye unutkan yaratmış ki ;

Unutur her seferinde geçmişte olanları.

Oysa geçmişteki kötü toplumsal olayların birçoğu ülke ekonomilerinin kötülüğü sebebi ile vuku bulmuştur. Devamını Oku Küçük esnaf-tüccar-sanayici neden kurtarılmalı

“BÜYÜK MAĞAZALAR KANUNU” NİÇİN ÇIKMALI?

 

“BÜYÜK MAĞAZALAR KANUNU” NİÇİN ÇIKMALI 

Disiplinsiz ve kanunsuzca hiçbir kural ve sınır tanımadan her köşe başında mantar gibi açılan organize satış merkezleri ve büyük mağazaları elbette ki yok etmek için değil ama hiç değilse toplumumuza verdiği zararları birazcık azaltabilmek için “Büyük mağazalar kanunu” çıkmalıDevamını Oku “BÜYÜK MAĞAZALAR KANUNU” NİÇİN ÇIKMALI?