İstanbul Ticaret Odası Seçimlerine ilişkin duyuru

İstanbul Ticaret Odası Organ Seçimleri, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84’üncü maddesi gereğince 9 Nisan 2018’de Yeşilköy – İstanbul Fuar Merkezi (İFM) 9, 10 ve 11 numaralı fuar alanında yapılacaktır.

404406

itoLogoTR

 

 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84’üncü maddesi gereğince 9 Nisan 2018’de Yeşilköy – İstanbul Fuar Merkezi (İFM) 9, 10 ve 11 numaralı fuar alanında yapılacak seçimlerde: 5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 83. maddesi uyarınca Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclise üye seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtları hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında Oda’mızda incelemeye açık olup, eksik ve/veya hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuruların 26 Mart 2018 tarihine kadar firmanın antetli kağıdına yazılmış dilekçe ile yapılması gerekmektedir.

Kayıtlarını düzeltmeyen üyelerin Oda kayıtlarının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.

Diğer yandan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 5’inci ve 6’ncı maddeleri gereğince seçme ve seçilme yeterlilikleri arasında Kanunun 10’uncu maddesi uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak şartı aranmaktadır.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10. maddesinde; “…İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur.” hükmü yer almaktadır.

Anılan mevzuat gereğince aidat borçlarının ödenmemesi veya adres ve durumunun tespit edilememesi nedeni ile askıya alınanlardan, 26 Mart 2018 tarihine kadar aidat borçlarının tamamını ödeyenler ile adres ve durumlarını bildirenlerin üyeliği askıdan indirilerek meslek grubu ve seçmen listelerine dahil edilecektir.

Önemle duyurulur.

ito Haber