Milli Masa İş Adamları Platformu

milli_masa_iş_adamları_platformu_basvuru_evragı-2

Çok Kıymetli kurucumuz,

Malumunuz olduğu üzere ekonomik bağımsızlığın yolu yerli üretimden geçer.

Üreten ülkeler aynı zamanda kuralları kendileri koyan güçlü ülkelerdir.

Tüketen ülkeler bağımlı ve başkalarının kurallarına uymak zorunda olan ülkelerdir.

Birçok yönü ile çok güçlü olan ülkemiz üretim alanında da güçlü olmak ve bağımsız olmak zorundadır.

Bu bilinçle bir araya gelen Masa Kurucu iş adamları heyetimiz, son derece önemli bir başlangıca imza atmış durumdasınız.

Ana hedefi ülkemizde üretimi teşvik etmek olan bu girişimin Üreten Türkiye’nin en Mühim yapı taşlarından birisi olacağı aşikârdır.

Bu ana hedef minvalinde;

  • Yerli Üreticinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde yapılacak çalışmalar,
  • Yerli Üretim için oluşturulacak ortak girişimler,
  • Üretim yapan sanayicilerimizin büyümesi ve güçlenmesi yönünde atılacak adımlar,
  • Yerli Üretimin Kalitesinin arttırılması,
  • Yerli Markalarımızın Tanıtım ve Tercih edilmeleri yönünde atılacak adımlar,
  • Masa kurucularının yerli konusundaki farkındalıklarınm geliştirilmesi
  • Masa kurucularının birbirini daha etkin tanıması
  • Masa kurucularının birbirleri ile ticaretinin etkin hale gelmesi.

Üretilmeyeni üretmek üretileni büyütmek maksadı ile bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Farklı sektörlerden engin tecrübe ve birikim sahibi iş adamları olarak ortak özelliğimiz ülkemizi ve ülkemizin yarınlarını önemsiyor olmamızdır.

Bu hedefler çerçevesinde milli üretime katkı sağlayacak her kurum ve kuruluş ile dayanışma içerisinde olacağımızı belirtmek isteriz.

Siz değerli üyelerimize bu katma değerin ortaya çıkmasında, sağlayacağınız katkılardan ötürü ülkemiz ve tacirimiz adına teşekkür ederiz.

ORGANİZASYON KOMİTESİ