İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer Aydın Üniversitesi’nde “Etiket ve Tüketici Hakları” konulu toplantıda değerlendirmelerde bulundu…

İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer Aydin Üniversitesi’nde “Etiket ve Tüketici Hakları” konulu toplantıda değerlendirmelerde bulundu…

Ahmet Özer toplantıda derlenecek rapor için sanayici, üretici ve tacir bakış açısı ile konuyu değerlendirdi.